• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Національно-патріотичне виховання юного покоління

План

заходів з патріотичного виховання учнів

Яблуневої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

(на основі Концепції національно-патріотичного виховання молоді)

№ з/п Завдання Концепції Зміст заходу Термін Виконавці
1 Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей Створювати належні умови для рівного доступу до якісної освіти. Вжити заходів для забезпечення організаційно-правових засад діяльності школи, їх належного кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення Постійно Заступники директора
2 Виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь У школі забезпечити розміщення державної символіки, виконання державного Гімну та підняття державного Прапора перед початком занять та під час проведення різноманітних урочистих зібрань, спортивних змагань, інших масових заходів Постійно Заступник директора з виховної роботи Скорина Т.І., вчитель музики Крячок М.Г.
Проводити в школі заходи до Дня Державного Прапора України. Серпень Заступник директора з виховної роботи Скорина Т.І., вчитель музики Крячок М.Г.
Проводити урочисті акції вручення шістнадцятирічним юнакам і дівчатам паспортів громадянина України Жовтень, березень Заступник директора з виховної роботи Скорина Т.І., вчитель музики Крячок М.Г.
Здійснювати в школі правову освіту та виховання, направлену на розвиток у школярів почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця в суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків Постійно Заступник директора з виховної роботиСкорина Т.І., класоводи, класні керівники
Забезпечити проведення циклу заходів за темою: «Мої права і обов’язки за Конституцією України». Грудень 2017 Заступник директора з виховної роботи Скорина Т.І.
3 Сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу Проводити серед учнівської молоді освітню, інформаційну роботу з вивчення, популяризації національної історії та культури шляхом ознайомлення з об'єктами історичної та культурної спадщини України, області, району, використовуючи активні форми роботи Постійно Вчитель історії Скорина Т.І., вчитель київщинознавства Жиляк Л.І.
4 Формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації Проводити різноманітні творчі конкурси знавців української мови, літературні вечори Лютий – березень 2018 Вчителі української мови та літератури
У плані роботи школи передбачити заходи з відзначення Днів української писемності та мови Листопад Заступник директора з виховної роботи Скорина Т.І.
Забезпечити участь у конкурсі учнівської творчості відповідно до Указу Президента України «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», присвяченого Шевченківським дням під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої». Грудень Заступник директора з виховної роботи Скорина Т.І., вчителі української мови та літератури
5 Формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне, на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини Організувати роботу щодо залучення учнів до вивчення історичного минулого, культури українського народу, пропагування здобутків національної духовної спадщини шляхом проведення шкільних акцій, конкурсів патріотичного спрямування. Постійно Вчителіі сторії, київщинознавства, української мови та літератури
Забезпечити проведення в школі зустрічей, вечорів пам'яті, творчих конкурсів, походів шляхами бойової слави, з метою пропагування та виховання дітей та учнівської молоді на кращих зразках героїчної історії країни, славних бойових і трудових традицій старшого покоління Жовтень, квітень Заступник директора з виховної роботи Скорина Т.І., класні керівники та класоводи
Забезпечити вивчення та узагальнення досвіду школи, окремих вчителів з питань національно-патріотичного виховання учнівської молоді Протягом року Заступник директора з виховної роботи Скорина Т.І.
Забезпечити участь в щорічних конкурсах на кращу творчу та науково-дослідницьку, пошукову роботу серед учнівської молоді з вивчення невідомих сторінок історії та культури рідного краю (фотографії, живопис, література, тематичні екскурсії), Постійно Вчителі історії, української мови та літератури
Відзначення дня народження Т.Г.Шевченка (за окремим планом) Протягом березня Педагогічний колектив школи
Провести шкільний фестиваль «Синьо-жовта моя, Україна» Вересень Заступник директора з виховної роботи Скорина Т.І., класоводи, класні керівники
Провести сільську прес-конференцію "Ми – громадяни України" Березень Заступник директора з виховної роботи Скорина Т.І.
Забезпечення співпрацю з радою ветеранів району в організації проведення заходів до Дня Перемоги та інших пам’ятних дат Постійно Заступник директора з виховної роботи Скорина Т.І.
6 Відновлення і вшанування національної пам’яті У планах роботи класів передбачати заходи, відповідно до Календаря дат, рекомендованого Громадською радою з національно-патріотичного виховання при Міністерстві освіти і науки України Постійно Заступник директора з виховної роботи Скорина Т.І., класоводи, класні керівники
Постійно поповнювати новими матеріалами пошукової роботи учнів класні кабінети Постійно Класоводи, класні керівники
Організувати у школі виставки фото- та архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток українського державотворення Квітень Вчитель історії Скорина Т.І.
Організувати у бібліотеці школи тематичні експозиції до Дня захисника Вітчизни та до Дня Збройних Сил України До 14 жовтня та 6 грудня Завідуюча бібліотечним фондом Бугаєнко В.Й.
8 Формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби Провести дні відкритих дверей спільно з органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними органами Постійно Заступник директора з виховної роботи Скорина Т.І., класні керівники
Забезпечувати участь у спартакіадах допризовної молоді Постійно Вчитель фізичного виховання Крячок М.Г.
9 Відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді Взяти участь у військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») та Всеукраїнській військово-патріотичної спортивній грі “Зірниця” Відповідно до Положення про проведення ігор Вчитель фізичного виховання Крячок М.Г.
10 Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами Здійснювати у школі як форму виховної роботи шефський патронат між учнями молодших та старших класів Постійно Заступник директора школи з виховної роботи Скорина Т.І., класні керівники, класоводи
У планах роботи класів передбачати заходи з відзначення Дня Матері Травень Заступник директора з виховної роботи Скорина Т.І., класоводи, класні керівники
Підтримувати та розвивати в школі молодіжний волонтерський рух, залучати школярів до посильної допомоги людям похилого віку, інвалідам Постійно Соціальний педагог Кривошея Л.В.
11 Консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання Брати участь у спільних урочистих зібраннях, святкуваннях, спортивно-масових заходах школи, відзначення дня села, району Постійно Заступник директора з виховної роботи Скорина Т.І.
12 Сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій клубів, та осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді Забезпечувати взаємозв’язки з районнимислужбами, освітніми, культурно-просвітницькими закладами, творчими спілками, громадськими організаціями з питань організації і підтримки різних форм дозвілля та зайнятості дітей і підлітків у позаурочний час Постійно Педагогічний колектив
Підтримувати та сприяти розвитку учнівського самоврядування . Постійно Заступник директора з виховної роботи Скорина Т.І., педагогічний колектив
Підтримувати та сприяти розвитку координації спільної діяльності адміністрації школи, батьків та учнів Постійно Педагогічний колектив
13 Підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини Проводити благоустрій території школи та прилеглих територій Під час місячників благоустрою та до початку навчального року Заступник директора з виховної роботи Скорина Т.І., вчитель трудового навчання Кривошея Л.В., класні керівники
Організувати шефство школи, «зелених патрулів» над місцями поховань загиблих воїнів Другої світової війни, жертв голодомору та політичних репресій у населених пунктах Постійно Заступник директора школи з виховної роботи Скорина Т.І, класні керівники
Взяти участь у фестивалі екологічних ігор "Мій рідний край" Травень Вчитель біології, класоводи
14 Створення умов для розвитку громадянської активності, професіо-налізму, високої моти-вації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави У школі проводити різносторонню роботу щодо розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці учнівської молоді Протягом навчального року Заступники директора, педагогічний колектив
15 Сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я Забезпечувати участь на всіх етапах масових заходів художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, національно-патріотичного, фізкультурно-оздоровчого, військового та спортивного напрямку Протягом року Заступник директора з виховної роботи Скорина Т.І.
Організувати та провести заходи, направлені на збереження та зміцнення здоров’я учнівської молоді, формування у школярів свідомої мотивації здорового способу життя, навичок дбайливого ставлення до власного здоров’я та життя Постійно Вчитель фізичного виховання, основ здоров’я
Залучати учнів школи, учнівську молодь до участі в інноваційних просвітницько-оздоровчих превентивних програмах: «Школа проти СНІДу», «Захисти себе від ВІЛ» тощо Постійно Заступник директора з виховної роботи Скорина Т.І., вчитель основ здоров’я Різаненко Н.А., класні керівники
Приймати участь у районних та обласнихих спортивних змаганнях Постійно Вчитель фізичного виховання Крячок М.Г.
16 Виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності Забезпечувати проведення комплексу заходів з профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед дітей і підлітків Постійно Заступник директора з виховної роботи Скорина Т.І., соціальний педагог Кривошея Л.В., класоводи, класні керівники
Проводити роботу для розвитку учнівського самоврядування, спрямованого на всебічний розвиток особистості, її моральних, духовних і фізичних якостей, патріотичне виховання підростаючого покоління, відродження історичних та культурних традицій Українського народу Постійно Заступник директора з виховної роботи Скорина Т.І., класоводи, класні керівники
Сприяти активізації діяльності педагогічного колективу з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формуванняу дітей та молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві Постійно Заступник директора з виховної роботи Скорина Т.І.,класні керівники
Кiлькiсть переглядiв: 672

Коментарi