Шкільна документація класного керівника


Основним документом класу є класний журнал. Класний керівник починає заповнювати його на самому початку навчального року і веде журнал упродовж року. Всі необхідні записи він робить самостійно, не залучаючи до заповнення журналу учнів класу.

Класний керівник повинен:

· вивчати журнал не рідше одного разу на тиждень, спостерігаючи за успішністю своїх вихованців;

· завжди знати причини пропусків учнями навчаль­них днів і окремих уроків;

· завжди бути в курсі переживань і труднощів своїх ви­хованців;

· тісно співпрацювати з учителями-предметниками, пояснювати й доводити до їхнього відома всі проб­леми учнів;

· чітко й акуратно робити записи в журналі;

· виконувати всі вимоги навчальної частини.

Підсумкові оцінки за кожний семестр або рік заносяться класним керівником у зведену відомість. Класний керівник записує в класному журналі імена і прізвища учнів за абеткою, заповнює розділ «Загальні відомості про учнів», відзначає кількість уроків, пропущених учнем, і підбиває підсумки про кількість днів і уроків, пропущених кожним учнем за семестр і навчальний рік.

Класний керівник відповідає за стан журналу свого класу стежить за систематичністю ведення журналу вчителями-предметниками, що працюють у класі, аналізує успішність учнів, об'єктивність виставлення підсумкових і семестрових оцінок, відомості про батьків.

Якщо в житті дитини та в її родині відбулися які-небудь зміни, класний керівник зобов'язаний негайно зафіксувати їх у своєму класному журналі (змінилася адреса, телефон, сімейна ситуація).

З допомогою класного журналу класний керівник під­биває підсумки успішності класного колективу за на­вчальний тиждень. Класний керівник повинен щотижня аналізувати успішність учнів і повідомляти батьків про їхні на­вчальні результати.

Форми повідомлення можуть бути різними: запро­шення для індивідуальної бесіди, виставлення оцінок у щоденник класним керівником, виписування ним на окремому аркуші оцінок із журналу та вклеювання їх у щоденник учня.

Класний керівник систематично аналізує навчальну ситуацію у своєму класі за предметами і звертає увагу вчителів-предметників на:

наповнюваність оцінок;

- об'єктивність виставлення оцінок;

- індивідуальну роботу з дітьми, що часто хворіють;

- індивідуальну роботу з учнями із високим рівнем на­вчальних

досягнень;

- індивідуальну роботу з проблемними учнями.

Особливу увагу класний керівник приділяє аналізу пропусків занять учнями без поважних причин. При цьому він звертає увагу на такі моменти:

- періодичність пропусків занять;

- на уроках яких учителів учень найчастіше від­сутній;

- з ким із однокласників учень пропускає уроки;

- разом із соціальним педагогом ана­лізує причини

пропусків уроків та розробляє спосо­би впливу на такого учня.


ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Щоденно:

• з'ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі; • бесіди з учнями, що запізнюються на уроки; • організація чергування по класу; • індивідуальна робота з учнями; • контроль зовнішнього вигляду учнів;

Щотижня:

• проведення годин класного керівника; • проведення заходів у класі за планом роботи; • організація діяльності органів учнівського самоврядування; • контроль за виконанням доручень; • робота з батьками; • робота з вчителями, що працюють у класі; • збір довідок про хвороби учнів.

Щомісяця:

• проведення класних зборів; • проведення бесід з безпеки життєдіяльності; • відвідування уроків вчителів-предметників у своєму класі; • тестування та анкетування учнів з метою вивчення їх індивідуальних особливостей та аналізу розвитку учнівського колективу; • контроль наявності учнівських робочих зошитів; • зустріч з батьківським активом; • відвідування учнів удома.

Один раз на семестр:

• оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту; • заповнення табелів успішності та вручення їх учням; • проведення батьківських зборів; • участь у роботі семінару, методичного об¢єднання класних керівників; • аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи; • складання плану роботи на канікули

Один раз на рік:

• аналіз плану виховної роботи за попередній та складання на наступний навчальний рік; • проведення відкритого виховного заходу; • оформлення особових справ учнів; • статистичні відомості про клас (станом на 5 вересня); • робота з підручниками (видавання, перевірка, здавання); • написання характеристик (за необхідністю); • страхування дітей від нещасних випадків.

Орієнтовний перелік документації, яку веде класний керівник:

1. Класний журнал.

2. Особові справи учнів.

3. Табелі успішності.

4. План виховної роботи.

5. Матеріали виховних годин, годин спілкування, тощо.

6. Розробки сценаріїв виховних заходів.

7. Щоденник психолого-педагогічних спостережень за учнями.

8. Щоденник роботи з "важкими учнями".

9. Протоколи батьківських зборів.

10. Матеріали щодо запобігання дитячого травматизму, бесіди з правил дорожнього руху, облік проведенняя інструктажів.

11. Літопис або фотоальбом класу.


Кiлькiсть переглядiв: 7044

Коментарi